Ekonomické poradenství

propojujeme znalosti
pomáháme efektivně řídit společnost
získáváme konkurenční výhody

Podpora výzkumu a vývoje

pomáháme k daňovému zvýhodnění dle § 34 odst. 4 zákona o daních z příjmů
nevystavujeme poplatníka jakýmkoli rizikům
zajišťujeme komunikaci s finančním úřadem

IT - Infrastructure

zajištění vnitropodnikových IT procesů
kontrola outsourcovaných služeb
návrh firemních sítí, trainings, development, správa

App box
consulting

consulting

ekonomické poradenství

Výzkum a vývoj

RnD

podpora výzkumu a vývoje

IT - Infrastructure

IT

informační technologie

TEAM SOLUTION


Team Solution je projekt zastřešující více společností za účelem dosažení synergického efektu pro zákazníka a efektivního využívání zdrojů. Pomáháme k efektivním vnitropodnikovým procesům s přímou vazbou na informační technologie a hledáme konkurenční výhody na straně klienta, které společně rozvíjíme.